Lemod Depo / suspenzija za inj. im ia (40mg/ml) 10 x 1ml


H02AB04 / ( metilprednizolon )

NOSILAC DOZVOLE: Hemofarm AD

glukokortikoid

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana