Nivestim / rastvor za inj./inf. u špricu (12 Mij/0,2ml) 5 x 0,2ml


L03AA02 / ( filgrastim )

NOSILAC DOZVOLE: Alvogen Pharma d.o.o.

stimulator eritropoeze

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana