Amlator / film tabl. 30 x (10mg + 5mg)


C10BX03 / ( atorvastatin + amlodipin )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt

hipolipemik, antihipertenziv

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana