Amoxiplus 1,2g / (Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi prašak za rastvor za iv inj./inf. 50 x (1000mg + 200mg)


J01CR02 / ( amoksicilin + klavulanska kiselina )

NOSILAC DOZVOLE: Licentis d.o.o.

penicilin proširenog spektra

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana