Metronidazole B. Braun / rastvor za inf. (5mg/ml) 20 x 100ml


J01XD01 / ( metronidazol )

NOSILAC DOZVOLE: B. Braun Adria RSRB d.o.o.

antibiotik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana