Amalibra / film tabl. 30 x (300mg + 600mg)


J05AR02 / ( abakavir (u obliku sulfata) + lamivudin )

NOSILAC DOZVOLE: Actavis d.o.o.

terapija HIV infekcije

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana