Antitrombin III Baxter / prašak i rastvarač za rastvor za inf. (50ij/ml) 1 x 10ml


B01AB02 / ( antitrombin III )

NOSILAC DOZVOLE: Farmix d.o.o.

antikoagulans

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2020 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana