Aranesp / rastvor za inj. u špricu (20μg/0,5ml) 1 x 0,5ml


B03XA02 / ( darbepoetin alfa )

NOSILAC DOZVOLE: AMICUS SRB d.o.o.

antianemik - stimulator eritropoeze

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp

Copyright 2020 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana