Arixtra / rastvor za inj. u špricu sc (2,5mg/0,5ml) 10 x 0,5ml


B01AX05 / ( fondaparinuks-natrijum )

NOSILAC DOZVOLE: Clinres Farmacija d.o.o.

trombolitik

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana