Artinibsa 4% / rastvor za inj. u ulošku (40mg + 0,01mg)/ml 50 x 1,8ml


N01BB58 / ( artikain-hlorid + adrenalin-tartarat )

NOSILAC DOZVOLE: Društvo Akord Dental d.o.o.

lokalni anestetik u stomatologiji

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana