PPD-T tuberkulin / rastvor za id inj. (3i.j./0,1ml) 10 x 2,5ml


V04CF01 / ( prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu )

NOSILAC DOZVOLE: Torlak (Institut za virusologiju, vakcine i serume)

dijagnostik

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana