Sterofundin ISO / rastvor za inf. (6,8g+0,3g+0,2g+0,37g+3,27g+0,67g)/L 10 x 500ml i 1000ml


B05BB01 / ( natrijum-hlorid + kalijum-hlorid + magnezijum–hlorid + kalcijum-hlorid + natrijum-acetat + jabućna kiselina )

NOSILAC DOZVOLE: B. Braun Adria RSRB d.o.o.

nadoknada tečnosti i elektrolita

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana