Astepro / sprej za nos, rastvor (1,5mg/ml) 1 x 4ml


R01AC03 / ( azelastin-hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo BGP Prodacts Switzerland GmbH

antihistaminik

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana