Tetanus Gamma / rastvor za inj. u špricu sc im (250ij/ml) 1 x 1ml


J06BB02 / ( tetanus imunoglobulin - humani )

NOSILAC DOZVOLE: Magna Medica d.o.o.

specifični imunoglobulin

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana