Tetavaksal-T / suspenzija za im inj. (najmanje 40ij/0,5ml) 10 x 0,5ml


J07AM01 / ( vakcina protiv tetanusa, adsorbovana )

NOSILAC DOZVOLE: Torlak (Institut za virusologiju, vakcine i serume)

vakcina

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana