Tetraspan 6%, / rastvor za inf. (60g+6,252g+298,4mg+367,5mg+203,3mg+3,266g+671mg)/L 10 x 500ml


B05AA07 / ( hidroksietilskrob + natrijum-hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: B. Braun Adria RSRB d.o.o.

nadoknada tečnosti i elektrolita

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana