Aubagio / film tabl. 28 x 14mg


L04AA31 / ( teriflunomid )

NOSILAC DOZVOLE: Sanofi-Aventis d.o.o.

munomodulator, terapija multiple skleroze

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana