Totekvin / rastvor za sc im inj. (1500ij/ml) 10 x 1ml


J06AA02 / ( antitoksin tetanusa (konjski) za humanu upotrebu )

NOSILAC DOZVOLE: Torlak (Institut za virusologiju, vakcine i serume)

imunoserum protiv tetanusa

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana