Amikacin / rastvor za im iv inj./inf. (100mg/2ml) 10 x 2ml


J01GB06 / (Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi ( amikacin )

NOSILAC DOZVOLE: Galenika a.d.

aminoglikozidni antibiotik

SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana