Avastin / koncentrat za rastvor za inf. (100mg/4ml) 1 x 4ml


L01XC07 / ( bevacizumab )

NOSILAC DOZVOLE: Roche d.o.o.

citostatik - monoklonsko antitelo

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana