Abasaglar / rastvor za inj. u ulošku sc (100j/ml) 5 x 3ml


A10AE04 / ( insulin glargin )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Eli Lilly (Suisse) SA

analog humanog insulina

SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana