Avonex / rastvor za inj. u penu sa uloškom im (30μg/0,5ml) 4 x 0,5ml


L03AB07 / ( interferon beta 1a – humani rekombinantni )

NOSILAC DOZVOLE: Medis Pharma d.o.o.

terapija multiple skleroze

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana