Sindroxocin / prašak za rastvor za iv inj./inf. 1 x 10mg i 50mg


L01DB01 / ( doksorubicin hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: Actavis d.o.o.

costatik - antibiotik

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana