Abraxane / prašak za suspenziju za inf. (5mg/ml) 1 x 100mg


L01CD01 / ( paklitaksel )

NOSILAC DOZVOLE: Benifarm d.o.o.

citostatik - antimitotik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana