Alveofact / prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje 45mg/ml (bočica sa praškom i špric sa rastvaračem 1,2ml)


R07AA02 / ( fosfolipidna frakcija iz pluća goveda )

NOSILAC DOZVOLE: Farmix d.o.o.

plućni surfaktant

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana