Campral / gastrorezistentna tabl. 84 x 333mg


N07BB03 / ( akamprosat kalcijum )

NOSILAC DOZVOLE: Merck d.o.o.

terapija alkoholizma

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana