Zarzio / rastvor za sc iv inj./inf. u špricu (48 Mij/0,5ml) 1 x 0,5ml


L03AA02 / ( filgrastim )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d.

stimulator eritropoeze

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana