Carboplatin Pfizer / koncentrat za rastvor za inf. (10mg/ml) 1 x 15ml


L01XA02 / ( karboplatin )

NOSILAC DOZVOLE: Pfizer SRB d.o.o.

citostatik - alkilirajući agens

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana