Cardisteps / film tabl. 60 x 62,5mg


C02KX01 / ( bosentan )

NOSILAC DOZVOLE: Actavis d.o.o.

terapija plućne hipertenzije

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana