Ceftriaxon-MIP / prašak za rastvor za inj./inf. 10 x 1g


J01DD04 / ( ceftriakson )

NOSILAC DOZVOLE: MIP Pharma d.o.o.

cefalosporin

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana