CEFUROXIM MEDOCHEMIE / prašak za rastvor za iv inj./inf. 10 x 750mg


J01DC02 / ( cefuroksim )

NOSILAC DOZVOLE: Farmalogist d.o.o.

cefalosporin

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana