Cerezyme / prašak za koncentrat za rastvor za inf. 1 x 400ij


A16AB02 / ( imigluceraza )

NOSILAC DOZVOLE: Sanofi-Aventis d.o.o.

terapija Gošeove bolesti

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana