Cervarix / suspenzija za inj. (špric) im (20μg + 20μg)/0,5ml 1 x 0,5ml


J07BM02 / ( vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 16, 18) rekombinantna )

NOSILAC DOZVOLE: Evropa Lek Pharma d.o.o.

vakcina protiv humanog papiloma virusa

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana