Clexane / rastvor za inj. (špric) sc iv (20mg/0,2ml) 10 x 0,2ml


B01AB05 / ( enoksaparin-natrijum )

NOSILAC DOZVOLE: Eurofarm d.o.o.

antikoagulans

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana