Clidacin BA Free / rastvor za im iv inj./inf. (150mg/ml) 1 x 4ml


J01FF01 / ( klindamicin )

NOSILAC DOZVOLE: Beocompass doo

linkozamidni antibiotik

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana