Balance / rastvor za peritonealnu dijalizu (1,5% glukoze + 1,25mmol ca) 4 x 2L


B05DB.. / ( glukoza + natrijum-hlorid + natrijum-laktat + kalcijum-hlorid + magnezijum-hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: Fresenius Medical Care Srbija d.o.o.

rastvor za peritonealnu dijaliz

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana