BCG vakcina,liofilizovana / prašak i rastvarač za suspenziju za inj. id (1mg/ml) 5 x 1ml


J07AN01 / ( vakcina protiv tuberkuloze )

NOSILAC DOZVOLE: Torlak (Institut za virusologiju, vakcine i serume)

vakcina

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana