Paracetamol B. Braun / rastvor za inf. (10mg/ml) 10 x 100ml


N02BE01 / ( paracetamol )

NOSILAC DOZVOLE: B. Braun Adria RSRB d.o.o.

analgoantipiretik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana