Betadine / rastvor za grgljanje (1g/100ml) 1 x 100ml


R02AA15 / ( povidon-jod )

NOSILAC DOZVOLE: Alkaliod d.o.o. Beograd

antiseptik, dezinficijens

(BR) lek se može izdavati i bez Rp SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana