Betaferon / prašak i rastvarač (u špricu) za rastvor za inj. sc (250μg/ml) 15 x 1,2ml


L03AB08 / ( interferon beta 1b – humani rekombinantni )

NOSILAC DOZVOLE: Bayer d.o.o. Beograd

terapija multiple skleroze

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana