Actemra / koncentrat za rastvor za inf(80mg/4ml) 1 x 4ml


L04AC07 / ( tocilizumad )

NOSILAC DOZVOLE: Roche d.o.o.

imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana