BLITZIMA / koncentrat za rastvor za inf. (100mg/10ml) 2 x 10ml


L01XC02 / ( rituksimab )

NOSILAC DOZVOLE: Oktal Pharma d.o.o.

citostatik - monoklonsko antite

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana