Bortezomib PharmaS / prašak za rastvor za inj. sc iv 1 x 3,5mg


L01XX32 / ( bortezomib )

NOSILAC DOZVOLE: PharmaS d.o.o.

citostatik

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana