Bortezomib Teva / (SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi prašak za rastvor za inj. sc iv 1 x 1mg


L01XX32 / ( bortezomib )

NOSILAC DOZVOLE: Actavis d.o.o.

citostatik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana