Botox / prašak za rastvor za im id inj. 1 x 100Allergan j.


M03AX01 / ( botulinum toksin tip A )

NOSILAC DOZVOLE: Allergan d.o.o. Beograd

miorelaksans

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana