Botox / prašak za rastvor za inj. im id 1 x 100j


M03AX01 / ( botulinum toksin tip A )

NOSILAC DOZVOLE: Allergan d.o.o. Beograd

miorelaksans

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana