Bramitob / rastvor za raspršivanje (300mg/4ml) 56 x 4ml


J01GB01 / ( tobramicin )

NOSILAC DOZVOLE: Providens d.o.o.

aminoglikozidni antibiotik

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana