Acurmil / rastvor za iv inj./inf. (50mg/5ml) 5 x 5ml


M03AC04 / ( atrakurijum-besilat )

NOSILAC DOZVOLE: Licentis d.o.o.

miorelaksans

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2020 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana