Adriblastina CS / rastvor za inj. iv (2mg/ml) 1 x 5ml


L01DB01 / ( doksorubicin hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: Pfizer SRB d.o.o.

citostatik - antibiotik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana