Adriblastina RD / prašak i rastvarač za rastvor za inj. iv (10mg/5ml) 1 x 5ml


L01DB01 / ( doksorubicin hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: Pfizer SRB d.o.o.

citostatik - antibiotik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2020 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana