Advagraf / kaps. tvrda sa produženim oslobađanjem 30 x 0,5mg


L04AD02 / moguć¡ uticaj leka na psihofizičke sposobnosti ( takrolimus )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Astellas Pharma Beograd

imunosupresiv

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana